Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, коит

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 30.11.2017 109,5 KB
Документация и образци 30.11.2017 726 KB
Протокол 1 11.01.2018 58,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 11.01.2018 22 KB
Протокол 2 23.01.2018 67 KB
Решение за класиране и прекратяване 23.01.2018 108 KB

Краен срок за подаване на оферта: 09.01.2018 00:00

Обществената поръчка е валидна до: 09.01.2017 00:00